Gezinstherapie

Bij deze vorm van therapie werk ik samen met een co-therapeut om samen de dynamiek van het gezin te onderzoeken.Alle leden van het gezin maken deel uit van een therapiesessie. Veelal staat het probleem van een of meerdere gezinsleden centraal. We onderzoeken hoe alle leden op elkaar reageren, wat er wel en niet gezegd wordt, welke verwachtingen, gevoelens en gedachten  meespelen in de wijze van onderling contact. We ontwikkelen het gewaarzijn van de gezinsleden en ondersteunen hen in het verkennen van nieuwe manieren om met elkaar in contact te treden. Het uitdeindelijke doel is de onderlinge relatie te verbeteren.

Deze sessies duren anderhalf uur.