Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. Een belangrijk uitgangspunt  is het geloof in het vermogen van ieder mens om te groeien en zich te ontwikkelen. Ik ga ervan uit dat mensen in relatie met hun omgeving (familie, gezin, vrienden) zo goed mogelijk voor zich zelf zorgen. Het kan echter zo zijn dat je je gewoonten hebt eigen gemaakt die eens je redding waren, maar dat nu niet meer zijn.

We onderzoeken samen wat er tussen ons gebeurt. Door aan den lijve te ervaren hoe je denkt, voelt en doet, zul je beseffen dat er ook andere keuzes mogelijk zijn. Het contact met jezelf en anderen verandert hierdoor.