Hoe werkt Gestalttherapie?

In het begin van de therapie staat de klacht of behoefte op de voorgrond: angst, gekwetstheid, onderdrukte verlangens, verliefdheid, behoefte aan scholing, ander werk. Ik help je bij het verwoorden en doorleven van persoonlijke ervaringen.

In de therapie wordt de aandacht gericht op de beleving van het contact met de ander, op het moment zelf. Ik begeleid je bij het bewust (aware) worden van je gevoelens om zo bij de achtergrond van je emotie te komen.

Er wordt gewerkt met verschillende methoden in de vorm van een experiment; het zoeken naar manieren om een ervaring te verdiepen, bewuster te beleven en nieuwe ervaringen op te doen. Ik maak onder andere gebruik van:

-gesprekken 
-ontspanningsoefeningen
-geleide fantasie
-lichaamswerk
-rollenspel
-tekenen 
-muziek